00-Od Autora/Wprowadzenie

Pierwsze kroki ku Miłości

DANIEL OSTOJA 

Od autora

Materiał zawarty w tej części jest prezentem dla Ciebie, Czytelniku. Możesz go według własnego uznania przesyłać, komu zechcesz. Autor zgadza się na jego swobodną dystrybucję w formie elektronicznej oraz umieszczanie w serwisach WWW, prosi jednak, aby w wypadku chęci druku fragmentów w magazynach ezoterycznych offline, poinformować go o tym na e-mail podany powyżej. Zgoda na publikację jest formalnością i autor nie wymaga z tego tytułu honorarium w żadnej formie, prosi jedynie o poinformowanie go o takim zamiarze.

Z miłością i głębokim oddaniem Bogu, którego Miłość nie zna granic, a który mieszka w sercu każdego z nas.

Wprowadzenie

Przed laty mój nauczyciel nauczył mnie słyszeć wewnętrzny, Boski głos ponad ograniczeniami czasu, przestrzeni i ludzkiego umysłu.

Oddaję do Twoich rąk, Czytelniku, książkę niezwykłą, miejscami szokującą, głównie ze względu na osobę mego Rozmówcy, a będącą zapisem zjawisk, jakich miałem przyjemność doświadczyć, i rozmów, jakie w ciągu ostatnich lat przeprowadziłem z Duchowym Mistrzem.

W swoim życiu byłem świadkiem wielu cudów, tak wielu, że w ciągu lat spowszedniały na tyle, że stały się elementem codzienności. Dziś są dla mnie ważnym elementem stanowiącym stale ponawiane potwierdzenie tego, z Kim mam do czynienia i jakimi możliwościami On dysponuje.

Jednym z celów tej książki jest na pewno pokazanie Tobie, Czytelniku, bliskości, a nawet intymności z Boskością, jaką można i trzeba osiągnąć, podróżując duchowymi ścieżkami. Życie w bliskości z Bogiem jest dostępne każdemu, chociaż jedynie niewielu z nas decyduje się i potrafi konsekwentnie podążać w kierunku Jego Miłości.

Znalazłem Go, a raczej to On znalazł mnie, być może dostrzegł sprzyjającą glebę w mojej duszy i sercu, którą mógł obsiać ziarnem miłości po to, by po latach zebrać plon, którego niewielkie fragmenty dziś ofiaruję Tobie, Czytelniku.

Znajdziesz w niej wiele rzeczy szokujących, "niemożliwych" albo "zbyt pięknych, aby były prawdziwe". Pamiętaj, czytając ją, że wszystko, co opisuję, wydarzyło się naprawdę, a jeśli coś jest moim domniemaniem, jest to zawsze wyraźnie zaznaczone w tekście.

Jedna rzecz inspiruje mnie od dzieciństwa i jest to ufność i miłość do Boga, która w wieku dojrzałym znalazła w niezwykły sposób swoją kulminację.

Głos Mistrza i Boga w sercu może słyszeć każdy z nas. Mam na to dowód. Przez kilka lat pracowałem jako nauczyciel ćwiczeń łączących elementy Raja Jogi, treningu autogennego Schulza, Silva Mind Control oraz metod własnego pomysłu. W ciągu pięciu lat, 1987-1992, wprowadziłem w te zjawiska około 850 osób, nie więcej niż 1000, co stanowi już dobrą, reprezentatywną próbkę. W zajęciach brali udział ludzie interesujący się sprawami duchowymi stanowiący przekrój społeczny - od gospodyń domowych, studentów, księgowych, po zręcznych biznesmenów, sławnych aktorów, dziennikarzy telewizyjnych i przedstawicieli dyplomacji. Ludzie ci nie mieli wcześniej żadnego przygotowania medytacyjnego i niejako "przychodzili z ulicy". Około 25 do 30 % stanowiła grupa ludzi głębiej zainteresowana sprawami duchowymi i "paraduchowymi", włączywszy w to uzdrawiających energią, jasnowidzących i media. Być może najbardziej znanym w tej grupie ludzi był Sir George Trevelyan, legenda światowego ruchu New Age.

Z większością uczestników rozmawiałem osobiście o przebiegu ćwiczeń i zjawiskach, jakie się pojawiały. Mniej więcej w jednym przypadku na pięćdziesiąt nie wydarzało się po prostu nic, w pozostałych pojawiała się jedna z kilku podstawowych form łączności, co było wyraźnie odnotowane przez uczestników. Jest to niezbity dowód na realność istnienia łączności i komunikacji pomiędzy tym, co nazywamy świadomością zewnętrzną a światem pozamaterialnym i zamieszkującymi go Istotami. Nie chciałbym w tym miejscu robić na ich temat wykładu, pozostawiając ten temat na jeden z rozdziałów, wspomnę tylko, że zazwyczaj byli to Mistrzowie duchowi albo ludzie wyglądający dokładnie tak jak uczestnicy. Dlaczego tak było i jakie miało to znaczenie, mój Rozmówca uświadomił mi dopiero po latach - w pełni właściwie dopiero przy dyktowaniu tej książki.

Możliwości komunikacji z wewnętrznymi, duchowymi sferami bytu są dostępne praktycznie każdemu człowiekowi. Jednak, jak przekonało mnie doświadczenie, jedynie niewielka część zainteresowanych podchodzi do tych spraw na tyle poważnie, aby w jakimś stopniu wykorzystać je później w swoim życiu. Jest to moja prywatna opinia oparta na odczuciu i sporadycznych kontaktach z uczestnikami spotkań, nie prowadziłem na ten temat żadnych szerszych badań. Ci, którzy wciąż korzystają z tych możliwości, stanowią niewielką grupę, a kontakt z wewnętrznym Mistrzem wpłynął bardzo pozytywnie na ich życie, sprawiając, że pomimo różnych wydarzeń i przejść prowadzą bardziej spokojne, zrównoważone i szczęśliwe życie.

Jednak nie te ćwiczenia stały się najważniejszym i najbardziej wartościowym odkryciem, jakie zostało mi podarowane przez Siły Wyższe. Poza wsłuchaniem w głos Mistrza jest jeszcze coś więcej - jest Miłość, którą Jest Bóg. Jest Ona od tysięcy lat opisywana jako doświadczenie towarzyszące kontaktom z Bogiem przez adeptów duchowych wszystkich religii i szkół, jak i zwykłych, prowadzących normalne życie ludzi. Dziesiątki tysięcy dowodów zebranych w ciągu wieków uczą nas tej samej Prawdy: Bóg istnieje i jest Miłością.

I jest to temat centralny tej książki, bo tak jak On mnie znalazł i przekazał swe nauki, a nade wszystko swoją miłość, tak może taki dar ofiarować każdemu, kto się do Niego zwróci. Każdemu człowiekowi, niezależnie od wyznania, rasy, poprzednich doświadczeń i przejść życiowych. Jest On miłością gorącą i akceptującą bez żadnych zastrzeżeń. I co jeszcze bardziej niezwykłe - jest On bliższy niż na wyciągnięcie ręki.

W trakcie czytania tej książki, drogi przyjacielu, spotkasz Samego Siebie. I nawet kiedy już ją odłożysz, to prawdy tutaj podane nie pozwolą o sobie zapomnieć i będą towarzyszyć Ci przez lata. Przyczyną tego stanu nie jest bynajmniej jej treść, ale sama postać Rozmówcy. To On ujawni się i będzie Cię coraz częściej darzył swoją miłością, aż doprowadzi do zrozumienia, kim jesteś, i do Miłości, którą On jest. Wtedy zrozumiesz, że i Ty Tym jesteś i dotrzesz do punktu, w którym spotykamy się wszyscy od niepamiętnych czasów.

Dziś, kiedy czytam ją po raz kolejny, jest mi miejscami bardzo wstyd, że możesz odnieść wrażenie, jakoby spisujący te słowa coś znaczył wobec Rozmówcy. Tak nie jest i tego typu wrażenia proszę natychmiast usuwać ze swoich myśli. Jedynie Źródło stanowi wartość prawdziwą i jedynie Ono może odmienić Twoje, Czytelniku, życie.

Jest to tekst w dużej mierze doświadczany, nie oparty na żadnych studiach, jedynie na uważnej obserwacji życia i jego zawartości i odkrywaniu sekretów kryjących się pod powierzchnią zdarzeń. Bez dobrego Przewodnika jest to niemożliwe, należy jednak pamiętać, że Przewodnik nie musi wcale pojawiać się fizycznie w ciele. W rzeczywistości prawdziwy Nauczyciel jest obecny i mówi do nas stale. Jest wszędzie, nawet w tej chwili obok Ciebie, Czytelniku. Ta książka jako jeden z celów ma pomóc odkryć tę zapomnianą na pewien czas Prawdę.

Zastanawiałem się, czy nie nadać tej książce tytułu "Wywiad z Bogiem", ale ostatecznie głos mego Rozmówcy przeważył i tak powstały "Pierwsze kroki ku Miłości". Bo tym będzie ona dla Ciebie, Czytelniku.

Książka powstawała przez osiemnaście miesięcy, z jedną, półroczną przerwą.

Do swego Rozmówcy zwracam się często Baba, co pochodzi z sanskrytu i znaczy "Ojcze", i jest to termin, który On sobie wybrał.

Książkę rozpoczynają opisy doświadczeń i pierwsze komentarze Mistrza do nich. Dalszą jej część wypełniają wyłącznie rozmowy.

Pracę tę, jej owoc, miłość i szczęście, które w niej są zawarte, ofiarowuję Temu, Który Jest Ponadczasową, Gorącą i Nieopisaną Miłością, memu ukochanemu Guru i Przyjacielowi - Bhagavanowi Sri Sathya Sai Babie.

Spis treści:

Część pierwsza - Niektóre Doświadczenia

 • Doświadczenia zazen
 • Mistrz w krótkiej szacie
 • Kosmos i ludzie stamtąd, wejście w strefę Wegi
 • Wizja Boga
 • Trzej Mistrzowie w jaskini
 • Przygoda ze śmiercią
 • Boskie Światło
 • Korzyści z zapisywania dialogów

Część druga - Rozmowy

 • Niepewność
 • Mądra i kochająca Siła
 • Zadowolić rodziców, społeczeństwo i Boga?
 • Bóg, lęk, religia i energie
 • Porzucić religię?
 • Religie i kościoły
 • Co jest najważniejsze...
 • Te najważniejsze prośby
 • Prawdziwa wartość Biblii
 • Zależności pomiędzy uczniem a nauczycielem
 • Wpływ energii
 • Za Zasłoną
 • Dlaczego Bóg pozwala na tyle nieszczęść na Ziemi?
 • Przemiana
 • Praca fizyczna
 • Bariery "ja" osobowego
 • Z każdym dniem mały krok
 • Nie potępiam nikogo...
 • Esencja bóstw
 • Awatar i Mistrz
 • Życie Sai Baby w Indiach
 • Energie religii
 • Współ - czucie
 • Aborcja
 • Hazard i ryzyko
 • Rozwój duchowy
 • Prawo
 • Prawda Absolutna
 • Co możemy zrobić dla naszej planety?
 • Wolność jest niewolą
 • Energie boskie, energie ludzkie
 • Samobójstwo
 • Miłość do zwierząt
 • Pierwotne Słowo
 • Medytacja
 • Książki Neale Walsha
 • Radość życia
 • Wolność, przymus i miłość
 • Nauka zaufania
 • Pieniądz
 • Wizja " tamtego świata "
 • Mantry
 • Kierować się ..czym?
 • Zmieniać świat czy zmieniać siebie?
 • Dary nadzmysłowe
 • Zadanie religii
 • Rola osobowości
 • Czwarta rewolucja
 • Wizja
 • Rynki finansowe i cel zarabiania
 • Dobro i zło
 • Jak człowiek powinien zwracać się do Boga?
 • Nauka
 • Czas
 • Kim są Mistrzowie?
 • Postrzeganie Boga
 • Idee narodowe
 • Wiek dwudziesty
 • Nieszczęścia na Ziemi i odpowiedzialność
 • Doskonałość rzeczy
 • Czy istnieje wolna wola?
 • Zrozumieć świat
 • Mistrzowie znają przyszłość?
 • Co dalej?

FAQ, czyli pytania i odpowiedzi

Jest to rozdział, w którym zamieściliśmy fragmenty korespondencji autora z czytelnikami powyższych materiałów dające więcej światła na jego twórczość.
AstralDynamics - www.new-ad.pl