00 - Wprowadzenie

 

Traktat o Projekcji Astralnej

Robert Bruce

Wersja II

tłumaczył Alex

© Copyright 1994-1999 Robert Bruce

 

  • Część I
  • Część II
  • Część III
  • Część IV
  • Część V
  • Część VI
  • Część VII
  • Część VIII

 

Wprowadzenie

Wersja ta została całkowicie zmieniona i uaktualniona, z myślą o wszystkich pytaniach i komentarzach, które otrzymałem od czasu napisania pierwszego traktatu. Dzięki własnemu doświadczeniu, jako osoby zajmującej się projekcją astralną i jako mistyka, próbowałem rozwiązać niektóre podstawowe problemy, z jakimi możemy się spotykać w związku z projekcją. Stało się to interaktywną pracą dzięki całemu konstruktywnemu wsparciu i eksperymentowaniu za pośrednictwem Internetu.

Pewne aspekty wymiarów astralnych i procesu projekcji są niezwykle złożone. Wiele z nich jest źle pojmowanych i czasami może wprowadzać w błąd. Ta seria artykułów próbuje rzucić trochę światła na ten przedmiot i, miejmy nadzieję, wyjaśnić, na czym to wszystko polega. Zawarte tutaj teorie i wnioski są w większości oparte na moich własnych doświadczeniach. Celem tego traktatu jest rozwinięcie większego zrozumienia tematu i wprowadzenie nowych, prostszych i bardziej efektywnych technik projekcji. Omawiane tu pomysły, teorie i techniki są stale rozwijane i zmieniają się w zależności od pojawiających się nowych odkryć.

AstralDynamics - www.new-ad.pl