13 - Energia duchowa

 

Energia duchowa

W przeciągu kilku dni i tygodni poprzedzających śmierć danej osoby zawsze otacza ją dużo duchowej energii i aktywności. Ilość tej duchowej aktywności zależy, w dużej mierze, od jej systemu wierzeń, a także od jej moralnego, duchowego i psychicznego rozwoju.

Najsilniej to wyczuwałem wokół umierających dzieci. Zdają się one być dużo bardziej świadome swojej duchowości niż dorosłym się zdaje. My, dorośli, w miarę jak dorastamy, tak dużo tracimy ze świadomości o naszej duchowej i boskiej naturze. Byłem obecny przy wielu umierających dzieciach. Mogę to opisać tylko w ten sposób, że w tych wyjątkowych chwilach czułem świętą obecność, wykraczającą poza moje słabe rozumienie rzeczywistości. Dzieci zyskują specjalny rodzaj mądrości i wysokiego poziomu duchowego zrozumienia i nie obawiają się śmierci.

Nigdy nie miałem okazji obserwować aury kogoś umierającego wkrótce po wypadku, więc nie mogę komentować tego aspektu śmierci.

Przedwczesna śmierć

Znałem zdrowych, żywotnych ludzi, którzy zmarli nagle, z powodu zawałów, ataków serca i tętniaków mózgu. Obserwowałem ich w dniach i tygodniach poprzedzających ich przedwczesną śmierć. Zauważyłem zmiany podobne do tych, które można zobaczyć przy umierającej osobie: bardzo mleczne, bladoniebieskie, rozszerzone aury, srebrne i białe blaski oraz dużo duchowej energii oraz aktywności wokół nich. Te osoby jednak nie były chore. Wszyscy byli zdrowymi, żywotnymi ludźmi, ale związane z nimi było coś trochę dziwnego - nieopisywalna atmosfera. We wszystkich przypadkach wydawali się wiedzieć intuicyjnie (ale nie świadomie), że ich czas w tym świecie dobiega końca. Wszyscy z nich w pewien sposób porządkowali swoje sprawy na dni i tygodnie przed śmiercią.

 

              

AstralDynamics - www.new-ad.pl