0-Wstęp

Kochani,
przedstawiamy Wam całą serię artykułów pana Waldemara Witkowskiego zatytułowaną:

Tajemnice Istnienia

Jest to cykl, w którym autor przedstawia swoje poglądy sformułowane na podstawie własnych doświadczeń. Dotyka w nich róznorodnych aspektów życia, jakie odkrył, szukając odpowiedzi na pytania: "kim jestem?", "skąd przychodzę?", "dokąd zmierzam?".

Sam autor pisze tak:
"Przedstawiony poniżej materiał, w żaden sposób nie pretendujący do prezentowania sobą jakichkolwiek >>prawd ostatecznych<< (...) przedstawia moje nowe spojrzenie na życie, inspirujące do postrzegania otaczającej nas rzeczywistości oczami Istoty, jaką jesteśmy naprawdę".

Nie jest to lektura łatwa, ale z pewnością pobudzająca do własnych poszukiwań.

Kilka słów o Waldemarze Witkowskim - ma 44 lata, jest absolwentem kilku uczelni, aktywnym człowiekiem sukcesu, nagrodzonym kilkoma wyróżnieniami. Prowadzi kursy i wykłady, dotyczące prawdziwej tożsamości człowieka, a także wpływu szeroko rozumianej świadomości na materię. Oprócz prezentowanego na naszym portalu cyklu, napisał także ksiażkę zatytułowaną "Tworzenie Rzeczywistości - praktyczny podręcznik obsługi człowieka", której treści zainspirowane zostały naukami Jezusa, wiedzą Hermesa i filozofią "Stwórców Skrzydeł".

okladka

Jest także autorem artykułów w "Nexusie" i "Czwartym Wymiarze" (np. artykuł "Karma i reinkarnacja" w listopadowym numerze).
Ponadto jest w trakcie pisania powieści pt."Reprezentant Ziemi"

Chętnie odpowie na pytania dotyczące jego poglądów.

Kontakt z autorem: waldemarwitkowski@wp.pl

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Redakcja AD

AstralDynamics - www.new-ad.pl