0-Wstęp

Wewnętrzne światło

Zbigniew Prochowski

Wstęp

Cykl "Wewnętrzne światło" odnosi się do głębokiego zrozumienia samego siebie. Czytając go, zwrócimy się do swych uczuć, swej natury, swojej istoty, której mimo różnych deklaracji nie rozumieliśmy.

Dzięki tym tekstom spojrzymy sobie w oczy, zadamy pytania, które wymagają odpowiedzi, i odpowiemy na nie szczerze i z miłością. Być może po raz pierwszy w życiu zobaczymy siebie samych bez zbędnych osądów, nadinterpretacji czy życzeniowego patrzenia na siebie.

Jednak musisz mieć odwagę, ponieważ poruszę tematy, jakie stoją w znaczącej opozycji do powszechnie przyjętej definicji rozwoju duchowego. Podważę to, w co wierzyłeś, zadam pytania, po których poczujesz lęk przed odpowiedzią, aby wreszcie, odsłaniając kolejne iluzje, pokazać Ci Ciebie.

Półtorej roku temu sam odarłem się ze złudzeń, jakie wnosi powszechnie przyjęty rozwój duchowy, było mi ciężko, byłem sam. Jednak dziś z perspektywy czasu widzę wyraźnie, że to było słuszne.

Jeżeli szukasz w moich tekstach odpowiedzi, jak zarobić pieniądze, to poniesiesz fiasko, jeżeli szukasz w nich jak mocniej kochać, to poniesiesz fiasko, jeżeli szukasz celu w życiu, to poniesiesz fiasko, ale jeżeli chcesz poznać siebie, odkryć swoje dziedzictwo, bogactwo, nieograniczoność, nieopisaną miłość, to zapraszam do lektury.

Teksty "wewnętrznego światła" nie traktują o tym, co masz robić, ale kim jesteś; bowiem kiedy wiesz, kim jesteś, to wiesz, co możesz.

Zbyszek Prochowski

AstralDynamics - www.new-ad.pl