www.astraldynamics.pl - portal - forum
wtorek, 24 listopada 2020
» Strona główna   » Działy   » Odsyłacze   » Do pobrania   » Czat   » Szukaj  
Newsletter

E-mail:

Losowy cytat:

Człowiek powinien robić coś największego na co go stać.

» Andrzej Glas06-Moduł szósty: Osobowość a postawy
Jesteś w: Działy » Rozwój duchowy » John Davies - Jak być szczęśliwym?

Moduł szósty: osobowość a postawy

To, jak postrzegamy siebie oraz ludzi wokół, jest odbiciem naszej emocjonalnej oraz umysłowej postawy wobec życia. Ten filozoficzny pogląd na życie kształtowany jest przez nasze indywidualne poglądy oraz charakter. Nasza wewnętrzna natura, czasami określana jako osobowość, jest czymś, z czym się rodzimy. Jako dzieci przychodzimy na świat ze spadkiem w postaci genów naszych rodziców. Poza tym, że dzięki odziedziczonym genom jesteśmy podobni do rodziców z wyglądu, wpływają one też instynktownie na nasze zachowanie, gdy dorastamy. Według niektórych, te odziedziczone cechy pozostaną z nami przez resztę życia, dając początek często powtarzanemu powiedzeniu: "Jaki ojciec, taki syn". (Uwaga: cechy charakteru mogą sprawić, że dana osoba będzie się zachowywała w charakterystyczny sposób - ale nie zawsze!)

Postawy wyuczone

Jako jednostki posiadające wolną wolę i wolny umysł, możemy wpływać na nasze zachowanie poprzez kształcenie własnego umysłu. Czynimy to poprzez poznanie, wyuczenie się oraz podtrzymywanie postaw. Poprzez pryzmat naszego wychowania, ego będzie kształtowało naszą postawę wobec życia i otaczających nas ludzi.

Podczas gdy część naszej osobowości jest już z góry określona przez odziedziczone cechy genetyczne, to nasze postawy w głównej mierze kształtowane są poprzez następujące po sobie serie doświadczeń, dzięki którym uczymy się. Gdybyśmy w wieku lat trzech włożyli rękę w ogień, prawdopodobnie rozwinęłaby się u nas i utrwaliła na resztę życia  ostrożna, ale pożyteczna postawa wobec każdego otwartego ognia. Taki proces nieustannej nauki ukształtuje, wpłynie i zmieni nasze podejście i postrzeganie życia. Pewne wydarzenia z naszego życia oraz zachowanie naszych bliskich będą mieć wpływ na nasze procesy poznawcze (umysłowe) - tj. sposób, w jaki myślimy, oraz na nasze emocje - na to jak się czujemy, działamy i reagujemy na tych ludzi i wydarzenia. Nasze postawy również determinują nasze postrzeganie siebie i swoją rolę w społeczeństwie. Typ wychowania będzie miał wpływ na to, jak postrzegamy siebie oraz na naszą samoocenę.

Reakcje świadome i nieświadome

Nabyte przez nas postawy mają również wpływ na sposób, w jaki reagujemy na rozmaite bodźce, takie jak: kryzys, konfrontacja itp. Właśnie w tych stresujących chwilach nasza reakcja na bodziec może nie zawsze być właściwa. W dziewięciu przypadkach na dziesięć reagujemy nawykowo i emocjonalnie zamiast świadomie i odpowiedzialnie. Ważne jest jednak, by pamiętać, że choć zarówno ego, jak i postawy wpływają na nasze wychowanie, to właśnie postawy działają jako czynnik kontrolujący.

W chwilach kryzysu mamy tendencję do tego, by zachowywać się zgodnie z zaprogramowanymi postawami.

Jak nabywamy postawy

Jak już wspomniano, postawa to wyuczony zestaw wartości i reakcji, które mają wpływ na nasze wzorce zachowań. Postawy można kształtować poprzez świadomość tego, co widzimy, dotykamy, słyszymy, czujemy i smakujemy. Mogą się one również tworzyć podświadomie jako to, co pozostaje, gdy przesiewamy przez sito wspomnienia zdarzeń z dzieciństwa.

Wzmocnienie poprzez grupę

Postawy mogą być również skutkiem bliskiego kontaktu społecznego z pojedynczą osobą (partner) lub grupą (rodzina, kościół, szkoła lub miejsce pracy). W przypadku gdy potrzeby osobiste są wzmacniane i podtrzymywane przez osobę lub grupę, wtedy znacząco i silnie wpływają na zachowanie.

Postawę można zmienić

Ważne jest, by pamiętać, że wszystkie wyuczone i silnie zakorzenione zachowania można zmienić lub osłabić poprzez podanie nowych i silnie działających informacji. Taka nowa informacja, jeśli wzmocniona jest częstym powtarzaniem, może przynieść całkowitą zmianę wierzeń i postaw, a co za tym idzie - zachowania.

Podczas gdy z cechami osobowości już się rodzimy i pozostają one w zasadzie takie same przez całe życie, to postawy wciąż nabywamy w miarę dorastania i w trakcie podróży przez życie. Na szczęście, postawy mogą się zmieniać i zmieniają się, i to właśnie wywołanie pozytywnej zmiany w postawie może przyczynić się do osiągnięcia większej satysfakcji i zadowolenia w życiu.

Zachowanie - dlaczego robimy to, co robimy

Sposób zachowania danej osoby jest bezpośrednio powiązany z jej naturą czy też osobowością ego, a także z nabytymi wartościami i poglądami na życie. Zachowanie jej często jest projekcją "potrzeb" jej osobowości. Ego każdej osobowości posiada różne pragnienia i zachcianki i w zależności od tego, czy te uzależniające potrzeby są zaspakajane, czy nie, w dużym stopniu determinuje, jak szczęśliwe będzie nasze życie, co następnie znajduje swoje odbicie w zachowaniu. Podczas gdy osobowość odzwierciedla coś w rodzaju instynktownej natury, postawy i wierzenia są odbiciem środowiska, w którym poprzez wychowywanie uczymy się i doświadczamy życia. Związek pomiędzy naszymi postawami, indywidualną osobowością a różnymi środowiskami, w których się obracamy, ma bezpośredni wpływ na ostateczne wzorce zachowań.

Zaspokojenie ego

Kluczowym elementem, jeśli chodzi o wszystkie typy zachowań, jest dążenie ego do zaspokojenia oraz nagrody, jeśli chodzi o zakres pragnień (uzależniających żądań) emocjonalnych i umysłowych projektowanych przez niższe poziomy świadomości. Bez względu na to, czy nasze potrzeby i pragnienia są akceptowane przez społeczeństwo, czy nie, ich zaspokojenie jest tym, co kieruje nami, niepewnymi, ale powoli budzącymi się istotami ludzkimi.

Modyfikowanie potrzeb wzbudzanych przez ego

Zadanie, które stoi przed każdym z nas, to osiągnięcie wyższej świadomości, co pozwoli nam uciszyć, uspokoić "potrzeby" (uzależniające żądania) ego. Mając za podstawę spokój i zrozumienie, możemy wybrać bardziej pozytywne świadome reakcje na niekończący się strumień życiowych wyzwań i możliwości.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ˆˆˆ góra


Copyright © 2001-2013 Portal AstralDynamics, Wszelkie prawa zastrzeżone
Uwaga: Redakcja AD nie ponosi odpowiedzialności za opinie użytkowników przedstawione na forum.
Mapa strony, Ostatnio szukane, Powered by Vegan CMS, Pozycjonowanie stron, Design by halley
Liczba osób na czacie: - Wejdź na czat