www.astraldynamics.pl - portal - forum
niedziela, 07 marca 2021
» Strona główna   » Działy   » Odsyłacze   » Do pobrania   » Czat   » Szukaj  
Newsletter

E-mail:

Losowy cytat:

To, czego człowiek nie jest w stanie osiągnąć poprzez swoją pracowitość, praktykę, wyrzeczenia, ból, złość etc., zostanie mu podane jako rozczarowania i ciosy zadane przez los.

» Franz Bardon04 - Część IV
Jesteś w: Działy » Projekcja astralna » Traktat o projekcji astralnej - Robert Bruce

 

Część IV

Podstawowa praca z energią (główne czakry)

Główne czakry i ich umiejscowienie:

 1. Czakra podstawy (podstawa kręgosłupa, w połowie odcinka między odbytem a genitaliami)
 2. Czakra śledziony (tuż poniżej pępka)
 3. Czakra splotu słonecznego (szerokość dłoni powyżej pępka)
 4. Czakra serca (środek klatki piersiowej)
 5. Czakra gardła (podstawa gardła, ponad miejscem gdzie łączy się ono z klatką piersiową)
 6. Czakra czoła (dokładnie środek czoła)
 7. Czakra korony (cały czubek głowy ponad linią włosów).

Najlepiej jest wyobrażać je sobie jako obszary o wielkości, mniej więcej, śródręcza, za wyjątkiem czakry korony, która jest dużo większa.

Czym są czakry?

Czakry to niefizyczne organy, które przetwarzają surową, subtelną energię w bardziej subtelne i użyteczne formy energii innego rodzaju. Czakry, same w sobie, nie zawierają energii. Surowa energia jest wciągana z Ziemi poprzez mniejsze czakry w nogach i stopach, a następnie wprowadzana do systemu głównych czakr.

Subtelna energia jest głównie czystą energią myśli, która przenika i wiąże wszechświat w całość. To żywe pole energetyczne może być wykorzystane dogłębniej poprzez zastosowanie skupionej, twórczej woli. Może być wciągana do ciała ludzkiego i przekształcana przez system czakr na bardziej subtelny i użyteczny rodzaj energii.

Czakry są przyłączone do kręgosłupa i systemu nerwowego poprzez niektóre węzły chłonne i sploty nerwowe. System czakr jest niezwykle skomplikowany. W ludzkim ciele istnieje 7 głównych i ponad 300 mniejszych czakr. Istnieje także kilka niefizycznych czakr umiejscowionych na zewnątrz ciała. Szczegółowa mapa systemu czakr i łączących je kanałów (meridianów) używana jest od tysięcy lat w mistycyzmie i medycynie Wschodu, np. w akupunkturze. System czakr jest używany przy każdej zdolności parapsychicznej, bez wyjątku. Niezależnie od rodzaju zdolności parapsychicznej, metody jej rozwoju i terminologii użytej w opisach, wszystko wykonuje się w ten sam sposób - poprzez stymulację czakr. Niemożliwe jest manifestowanie jakiejkolwiek zdolności paranormalnej bez uprzedniej stymulacji czakr.

Wielu ludzi będzie temu zaprzeczać i będą twierdzić, że nigdy nie pracowali z energią i czakrami, a posiadają zdolności parapsychiczne. Zgadzam się, że istnieje wiele sposobów na rozwój samego siebie, lecz one wszystkie, bezpośrednio lub pośrednio, stymulują system czakr. Nie zapominajmy też o zdolnościach naturalnych. Wiele osób rodzi się z naturalnie aktywnymi czakrami i przez to z naturalnymi zdolnościami paranormalnymi.

Medium to osoba, która okazuje niezwykłe zdolności, gdy jest wspomagana przez niefizyczną istotę duchową. Ta istota, aby zamanifestować się poprzez medium, stymuluje bezpośrednio jej czakry poprzez złączenie się z medium, powodując pojawienie się psychicznych zdolności: jasnowidzenia, channelingu, uzdrawiania, wytwarzania ektoplazmy itp. Właśnie dlatego te osoby są nazywane medium lub kanałem ,tzn. że mają zdolność stawania się biernym wehikułem dla istoty duchowej, która może w ten sposób oddziaływać na świat fizyczny lub się z nim komunikować.

Nie potrzebujesz istoty duchowej do rozwoju i używania zdolności psychicznych. Jeżeli nauczysz się kontrolować swoje czakry i energię, możesz robić te rzeczy samemu, bez pomocy jakiejkolwiek istoty duchowej, a przez to bez ryzyka związanego z tą metodą.

Wznoszenie energii

Usiądź albo połóż się, wykonaj ćwiczenia relaksacyjne i oczyść swój umysł techniką świadomości oddechu. Skup świadomość na stopach. Użyj swoich wyobrażonych RĄK, aby przeciągnąć energię ze stóp, poprzez nogi, do czakry podstawy. Wyobraź sobie chwytanie energii i przeciąganie jej przez ciało. Dokładnie tak, jak to robiłeś używając RĄK przy świadomości oddechu i oddychaniu kolorami, wciągając powietrze i energię do swoich płuc.

Uwaga: Wyobraź sobie, że kiedy to robisz, twoje RĘCE są wewnątrz nóg i torsu.

Użyj świadomości oddechu jako pomocy we wznoszeniu energii. Przeciągaj energię przez siebie podczas wdechu i zatrzymuj ją w miejscu podczas wydechu. Wykonuj to na okrągło, wciągając energię do czakry podstawy przez co najmniej kilka minut. Możesz, choć nie musisz, cokolwiek czuć kiedy to robisz. Nawet jeśli nic nie czujesz, to wciąż wciągasz energię podczas tego ćwiczenia. Ilość wchłanianej energii będzie rosła, gdyż z czasem i praktyką czakry będą się rozwijać.

Od stóp, w górę nóg, do czakry podstawy - to jest naturalna droga dla energii, która przez ciebie przepływa. Ta energia będzie stymulować twoje czakry i będą one transformowały podstawowy rodzaj energii w energię innego rodzaju. Ta przekształcona energia będzie wtedy przepływała do twoich subtelnych ciał, zasilając je. Z praktyką będziesz to CZUŁ w sobie jako mrowienie i falowanie energii.

Stymulacja czakr

Przy otwieraniu czakry używane są twoje wyobrażone RĘCE. Wyobrażaj sobie to tak, jakbyś rozdzierał bułkę w miejscu czakry. Nie musisz niczego wizualizować, tylko POCZUJ, że to robisz, tak jakbyś robił to w rzeczywistości, bez patrzenia na to, co robisz.

Czakry są ośrodkami niefizycznymi, więc potrzebujesz niefizycznej metody do ich stymulowania. Osiąga się to, skupiając swoją świadomość w miejscu czakry i używając swojego umysłu do manipulacji nią. Potrzebujesz umiejscowionego, mentalnego efektu otwierania na czakrze, aby ją stymulować. Zapewnia to ruch rozdzierania (otwierania) za pomocą twoich wyobrażonych RĄK. Przemieszczając punkt świadomości do miejsca czakry i powodując efekt mentalnego otwierania RĘKOMA, stymulujesz ją bezpośrednio.

Uwaga: Wykonuj ćwiczenie wznoszenia energii, tak jak powyżej, zanim przystąpisz do stymulacji czakr. Użyj świadomości oddechu, by wspomóc RĘCE przy wciąganiu energii do każdej czakry, tj. podczas wszystkich poniższych ćwiczeń stymulacji czakr WCIĄGAJ energię na wdechu i ZATRZYMUJ na wydechu.

 1. Czakra podstawy: Wznieś energię do czakry podstawy. Użyj RĄK do jej otwarcia. Wciągnij energię DO czakry podstawy. Dokładnie powtarzaj ten krok siedem razy.

 2. Czakra śledziony: Przeciągnij energię ze stóp, poprzez czakrę podstawy i w górę - do czakry śledziony. Otwórz czakrę śledziony. Powtórz ten krok trzy razy, zaczynając od stóp.

 3. Czakra splotu słonecznego: Przeciągnij energię ze stóp, poprzez czakrę podstawy i śledziony, w górę - do czakry splotu słonecznego. Otwórz czakrę splotu słonecznego. Powtórz to trzy razy, zaczynając od stóp.

 4. Czakra serca: Przeciągnij energię ze stóp, poprzez czakrę podstawy, śledziony i splotu słonecznego, w górę - do czakry serca. Otwórz czakrę serca. Powtórz to trzy razy, zaczynając od stóp.

 5. Czakra gardła: Przeciągnij energię ze stóp, poprzez czakrę podstawy, śledziony, splotu słonecznego i serca, w górę - do czakry gardła. Otwórz czakrę gardła. Powtórz to trzy razy, zaczynając od stóp.

 6. Czakra brwiowa: Przeciągnij energię ze stóp, poprzez czakrę podstawy, śledziony, splotu słonecznego, serca i gardła, w górę - do czakry brwiowej. Otwórz czakrę brwiową. Potwórz to trzy razy, zaczynając od stóp.

 7. Czakra korony: Przeciągnij energię do czakry korony, tak jak w poprzednim kroku. Otwórz czakrę korony. Ta czakra jest dużo większa niż pozostałe (cały czubek głowy, ponad linią włosów). Wyobraź sobie, że masz dużo większą, spłaszczoną bułkę wewnątrz czubka głowy i rozdzierasz ją przy pomocy RĄK lub jakbyś rozdzierał swoją czaszkę. Powtórz cały ten proces dwa razy, zaczynając od stóp.

Uwaga: Najlepiej jest nie napinać żadnych mięśni podczas tych ćwiczeń. Możesz jednakże czuć lekkie, wewnętrzne skurcze, odczucie, które NIE dotyczy mięśni, kiedy stymulujesz swoje czakry. Są to węzły chłonne i sploty nerwowe połączone z czakrami, reagujące na stymulację. Te wewnętrzne odczucia są normalne.

Czakra podstawy jest NAJWAŻNIEJSZĄ DO AKTYWACJI. Ta czakra jest bramą dla subtelnej energii. Dopóki nie będzie wystarczająco otwarta, energia nie będzie mogła przepływać do innych czakr. Sugeruję, byś poświęcił najwięcej czasu i energii na stymulację czakry podstawy, przynajmniej w początkowych stadiach rozwoju.

Uwaga: Kiedy zaczynałem wznosić energię i rozwijać moje czakry, wiele lat temu, nie czułem ŻADNYCH odczuć przez kilka miesięcy. Wielu ludzi jednakże mówiło mi o silnych odczuciach energetycznych oraz odczuciach w czakrach już za pierwszym razem, gdy to robili. Niektórzy ludzie mają większą naturalną aktywność czakr niż inni. Jednak brak jakichkolwiek odczuć niech nie powstrzymuje cię od stymulacji i rozwijania ich, nawet jeśli, jak to było w moim przypadku, na początku nie czujesz nic. Kiedy zaczynałem pracę z energią, nie miałem ŻADNEJ naturalnej aktywności czakr ani ŻADNEJ naturalnej zdolności psychicznej.

Zatrzymuj się i sprawdzaj

Sprawdzaj mięśnie odnośnie jakichkolwiek napięć podczas wznoszenia energii i ćwiczeń stymulacji czakr i ponawiaj relaksację, jeśli zachodzi potrzeba. Twoje mięśnie będą próbowały automatycznie reagować na mentalne działanie przeciągania energii. Pamiętaj, WSZYSTKIE te działania są mentalne, a ciało musi być spokojne i całkowicie zrelaksowane.

Odczucia w czakrach

Odczucia, które pojawią się w czakrach, mogą się znacząco różnić, w zależności od stopnia aktywności w nich zachodzącej, tzn. wpływ na to mają: fizyczne przygotowanie, naturalne zdolności, umiejętności koncentracji i relaksacji. Może się to wahać od delikatnego ciepła, poprzez miejscowy nacisk, mrowienie, łagodne pulsowanie, do cięższego pulsowania, lub też połączenia wszystkiego. Im cięższe pulsowanie, tym aktywniejsza jest czakra. Jeżeli położysz dłoń na aktywnej czakrze, to zazwyczaj poczujesz pulsowanie ciała.

Niektóre z czakr, kiedy są aktywne, mogą powodować inne, dziwne, miejscowe odczucia:

Czakra podstawy: Możesz odczuwać lekkie pieczenie, mrowienie lub zdrętwienie, jakbyś zbyt długo jechał na rowerze. Kiedy działa ona prawidłowo, będziesz czuć lekkie pulsowanie pomiędzy nogami, w miejscu jej położenia.

Czakra splotu słonecznego: Może czasem spowodować odczucie skrócenia oddechu, co może przyczynić się do hiperwentylację. To minie z czasem i praktyką, kiedy czakra się ustabilizuje.

Czakra serca: Wymaga ona szczególnej uwagi z powodu silnych, czasem przerażających odczuć, jakie może wywołać. Kiedy jest silnie aktywna, możesz czuć, jak twoje serce przyspiesza do niesamowitej prędkości. To jest potężne odczucie. Spróbuj zignorować je, gdy się pojawi, nie zrobi ci krzywdy. To nie twoje serce przyspiesza, lecz tylko pracuje twoja czakra. Wiem, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić - ignorować to - ale z praktyką i przyzwyczajeniem opanujesz to. To przyspieszenie jest bardziej widoczne we wcześniejszych stadiach rozwoju. Myślę, że jest spowodowane brakiem energii płynącej z niższych ośrodków. Można porównać to do pompy, która ma za mało płynu do przepompowania

Czakra serca, kiedy jest w pełni sprawna, jest odczuwana w następujący sposób: Połóż rękę na klatce piersiowej z palcami leżącymi na jej środku, ponad twoim sercem. Stukaj palcami w klatkę piersiową w rytm swojego serca. Przyspieszaj, aż będziesz stukał tak szybko i mocno, jak tylko będziesz mógł.

Uwaga: Puls twojego serca NIE przyspiesza razem z tym odczuciem. Jeżeli podłączysz się do monitora EKG, to zobaczysz, że twój puls bicia serca prawie się nie zmieni.

Czakra gardła: Pulsowanie w niej może spowodować lekkie odczucie dławienia się, z powodu wrażliwego miejsca, na którym się znajduje. Odczuwa się to, jak emocjonalny ścisk przy podstawie gardła.

Czakra korony: Kiedy jest w pełni aktywna, to czuje się ją jak tysiąc delikatnych, ciepłych palców lekko masujących wnętrze czubka twojej głowy, powyżej linii włosów, i rozszerzających się w dół, do środka czoła, obejmując czakrę brwi, która jest tego częścią. To odczucie jest powodem, dla którego Buddyści nazywają ją "Lotosem tysiąca płatków".

Uwaga: Możesz mieć silniejsze odczucia w niektórych czakrach, a mniejsze lub żadne w innych. Skoncentruj się na najniższej czakrze z najmniejszymi odczuciami. To pomoże zbalansować przepływ energii przez system czakr.

Jeżeli nie jesteś zbalansowany podczas projekcji, nieaktywne czakry mogą uniemożliwić projekcję, tj. możesz częściowo uwolnić się od ciała, ale wciąż będziesz do niego przywiązany w miejscu nieaktywnej czakry. Jeżeli to się zdarzy, skoncentruj się na stymulacji nieaktywnych czakr przed projekcją.

Zdolności parapsychiczne

Po rozpoczęciu pracy z czakrami możesz odkryć, że zaczynają się w tobie ujawniać zdolności parapsychiczne. Jest to naturalny efekt stymulacji czakr. W mojej następnej serii, o bardziej zaawansowanej pracy z energią, pokażę, jak rozwijać i używać niektóre z tych zdolności oraz jak wznosić Kundalini.

Praktyka

Ćwiczenia relaksacji, świadomości oddechu, koncentracji i mentalnych rąk powinny być wykonywane codziennie. Można je wykonywać wszędzie i zawsze, gdy masz kilka minut wolnego czasu.

Ile czasu to wszystko zajmuje?

Wiele osób pytało mnie: "Ile czasu zajmuje nauczenie się projekcji?" Moja odpowiedź to: "Ponieważ każdy ma inny poziom naturalnych zdolności i umiejętności, zajmie to tyle czasu, ile zajmie". Otrzymuję listy od osób, które próbowały różnych technik przez kilka lat bez żadnych rezultatów, jednak udało im się przy pierwszej próbie zastosowania mojej techniki. Inne osoby, bez ŻADNYCH umiejętności koncentracji i relaksacji, muszą się przygotować na kilka miesięcy ćwiczeń, zanim uda im się wyjść.ˆˆˆ góra


Copyright © 2001-2013 Portal AstralDynamics, Wszelkie prawa zastrzeżone
Uwaga: Redakcja AD nie ponosi odpowiedzialności za opinie użytkowników przedstawione na forum.
Mapa strony, Ostatnio szukane, Powered by Vegan CMS, Pozycjonowanie stron, Design by halley
Liczba osób na czacie: - Wejdź na czat