www.astraldynamics.pl - portal - forum
wtorek, 23 czerwca 2021
» Strona główna   » Działy   » Odsyłacze   » Do pobrania   » Czat   » Szukaj  
Newsletter

E-mail:

Losowy cytat:

Czasem coś kryje się za czymś, przed czym my się kryjemy.

» Stanisław Jerzy Lec01 - Ciało energetyczne
Jesteś w: Działy » Energia » Nowe Drogi Energii

 

Ciało energetyczne

Ciało energetyczne jest skomplikowaną strukturą. Pod wieloma względami możemy je przyrównać do subtelnego odzwierciedlenia energii ciała fizycznego, stanowiącego wysoce złożoną materię eteryczną. Materia eteryczna nie jest naukowo zdefiniowana, ale wyrażając się metafizycznie, jest to substancja łącząca, która istnieje pomiędzy materią i nie-materią, substancja łącząca to co fizyczne z nie-fizycznym.

Ciało energetyczne zawiera kilka współzależnych energetycznych obiegów. Zdefiniowałem je logicznie, poprzez doświadczenia, obserwacje i wnioskowanie. Moja terminologia, definicje i opisy tu umieszczone przedstawiają prostą drogę do zrozumienia i uporania się z naturą i procesami zachodzącymi w ciele energetycznym człowieka, nie będąc zbyt technicznym lub tajemniczo ezoterycznym.

Pięć głównych obiegów energii

1. Obieg głównyObieg Kundalini
2. Obieg magazynowania3 główne ośrodki magazynowania energii
3. Obieg podstawowy7 podstawowych ośrodków energii (Czakry główne)
4. Obieg drugorzędnyWspomagające drugorzędne ośrodki energii (mniejsze czakry)
5. Obieg trzeciorzędnyObszary (porty) wymiany energii

Każdy z tych obiegów ma wiele różnych funkcji na poziomie fizycznym, bioenergetycznym i czysto energetycznym. Mimo, że każdy z nich wydaje się być całkowicie niezależnym obiegiem bioenergetycznym, są one między sobą ściśle powiązane i współpracują ze sobą wspomagając się nawzajem w wymianie energii i funkcjonowaniu. Razem tworzą jedną całość podstawowej bioenergetycznej struktury zasilającej fizyczne ciało.

Podstawowe ośrodki energii i ich wyższe funkcje nie mogą być właściwie rozwijane lub używane (nie licząc sytuacji przypadkowych lub naturalnych zdolności), dopóki ich podległe zasilające struktury energetyczne nie zostaną wystarczająco rozwinięte. Jeśli w pierwszej kolejności są podejmowane próby rozwijania wyższych ośrodków, musi upłynąć sporo czasu zanim zostaną rozwinięte na tyle, aby podołały nowym wymaganiom. Niższe struktury energetyczne zaczną w końcu się rozwijać w odpowiedzi na wyższe wymagania energetyczne, ale będzie to zachodziło bardzo powoli, często wymagając wielu lat pracy.

Początkowa praca nad rozwojem bioenergetycznym, zwłaszcza dotycząca podstawowych ośrodków energii, powoduje dość spore zakłócenia i rozregulowanie w dotychczasowej strukturze ciała energetycznego. Formowane są nowe kanały energetyczne, a stare są odbudowywane i oczyszczane. Takie działanie zachodzi w odpowiedzi na zwiększone potrzeby dla struktur wspomagających poprzez zmianę zapotrzebowania na energię ośrodków podstawowych. Dopóki struktury wspomagające nie zostaną rozwinięte tak, aby mogły sprostać tym większym wymaganiom, energia będzie wznoszona/pobierana z obszarów magazynowania energii ciała energetycznego. To może prowadzić do bioenergetycznego ubytku w ciele eterycznym i nawet powodować energetyczne wyczerpanie ciała fizycznego, co jest równoznaczne fizycznemu zmęczeniu.

Podczas gdy wyżej wymienione objawy nie zawsze występują we wstępnych stadiach rozwoju energetycznego, to zawsze należy o nich pamiętać: zmęczenie, zawroty i bóle głowy, problemy z trawieniem, depresje, skurcze, bóle i różnego rodzaju emocjonalne niestabilności mogą tymczasowo stać się problemem o rozmaitym stopniu uciążliwości. Można to zwłaszcza zauważyć, kiedy zalecane procedury i ostrzeżenia podane w tym podręczniku nie są przestrzegane. Praca na podstawowymi ośrodkami nigdy nie powinna być podejmowana zbyt intensywnie lub we wczesnym stadium rozwoju. Aby uniknąć większości potencjalnych problemów i przed podjęciem jakiejkolwiek pracy nad podstawowymi centrami energii, należy rozwinąć, wytrenować i uwarunkować struktury wspomagające tak, aby mogły sobie dobrze poradzić ze zwiększonym przepływem energii.

Pierwszym krokiem w rozwoju ciała energetycznego jest stymulacja i oczyszczanie osobnych drugorzędnych ośrodków energii, obszarów wymiany energii oraz łączenie kanałów energetycznych. Mimo że ten proces wygląda na pracochłonny, daje on duże korzyści w dalszym rozwoju. W momencie gdy proces ten się rozpocznie, energia zacznie przepływać swobodniej i z większą siłą przez całe ciało energetyczne. Sam ten fakt powoduje szybszy i zdrowszy rozwój w każdym aspekcie ciała energetycznego, podczas gdy równocześnie wzmacnia to system odpornościowy i inne procesy samoleczenia ciała fizycznego.

Przepływ energii

Przeciętna osoba normalnie absorbuje jedynie małą ilość energii dostępnej dla niej każdego dnia. Energia jest pochłaniana podczas snu, ale również przez spożywanie pokarmów, oddychanie i światło słoneczne. Przyjmijmy, że przeciętna osoba pochłania 100 jednostek surowej energii w ciągu dnia i jest to wystarczająca ilość dla jej zwykłych dziennych potrzeb. Lecz jeśli ta sama osoba podejmie ćwiczenia rozwoju bioenergetycznego, to zużycie energii wzrośnie i zacznie używać 200 lub więcej jednostek surowej energii (witalności) w ciągu dnia. Ten deficyt 100 jednostek zostanie zazwyczaj zrównoważony przez energię z obszarów magazynowania. Rezultatem tego może być wyczerpywanie się obszarów magazynowania energii, co daje objawy wyczerpania energetycznego opisywane wcześniej.

Jednakże, po krótkim czasie i poświęcanej temu uwadze, ciało energetyczne może być przygotowane tak, aby sprostać wszystkiemu. Najlepiej jest to robić poprzez stymulację, rozwijanie i kształtowanie wszystkich ważnych drugorzędnych i trzeciorzędnych ośrodków. Ciało energetyczne w miarę szybko może dostosować się i rozwinąć do zaspokojenia jakichkolwiek nowych zapotrzebowań energetycznych, ale tylko gdy proces rozwoju jest inteligentnie poprowadzony. Jeżeli niższe centra energii zostawi się swojemu własnemu rozwojowi, jako reakcja zwiększonego zapotrzebowania energetycznego centrów energii wyższego rzędu, całościowy rozwój ciała energetycznego może być bardzo powolny.

Drugorzędne ośrodki energii

Według moich obserwacji, drugorzędne ośrodki energii mają wiele cech wspólnych z podstawowymi ośrodkami (głównymi czakrami), lecz są mniejsze, prostsze i spełniają mniej funkcji. Ich głównym celem jest oczyszczanie, ulepszanie i przetwarzanie energii otrzymanej poprzez system trzeciorzędny (obszary wymiany energii), w energię posiadającą takie właściwości, które są potrzebne. Można myśleć o drugorzędnych ośrodkach energetycznych jako o pewnego rodzaju elektroniczno-bioenergetycznych komponentach ciała energetycznego.

1@
3@--|--@4
2@

Powyższy schemat prezentuje typowy drugorzędny ośrodek energii (kostny), który wydaje mi się logiczny. Drugorzędny ośrodek energii najłatwiej jest zobrazować jako ośrodek posiadający 4 bieguny i centralny rdzeń przechodzący przez środek kości. Każdy biegun jest małym wirem podobnym do struktury energetycznej, który rozwija się ku powierzchni skóry bezpośrednio ponad stawem kostnym, w środku i na zewnątrz powierzchni skóry. Te bieguny są połączone z większym wewnętrznym kanałem, który biegnie przez środek wszystkich kości. Energia przepływająca przez sam rdzeń kości może być przyczyną wibracji lub mrowienia wewnątrz kości i uczucia ruchu energii, które można przyrównać do płynącej wody, co jest dosyć częste podczas pracy z systemem NEW. Kostne drugorzędne ośrodki energii są także połączone poprzez kanały energetyczne przebiegające przez ciało, mięśnie, ścięgna i nerwy, ale również przez powierzchnię skóry.

Trochę inne, lecz o podobnych funkcjach są drugorzędne ośrodki przyłączone bezpośrednio do fizycznych organów, splotów nerwowych, gruczołów i mięśni. Te rodzaje drugorzędnych ośrodków nie są bezpośrednio przyłączone do systemu kostnego. Niektóre z nich zdają się mieć tylko jeden lub dwa bieguny rozwijające się na powierzchni skóry, a inne wydają się nie mieć wcale żadnych wirów na powierzchni. Do tej pory nie zbadałem dokładnie tego typu drugorzędnych ośrodków energii.

Drugorzędne centra energii i ich łączące kanały energetyczne zdają się całkiem dobrze zgadzać z tradycyjnymi meridianami akupunktury i z konkretnymi jej punktami. Nie dziwi też fakt, że istnieją uderzające podobieństwa pomiędzy drugorzędnym systemem jako całością a ludzkim systemem nerwowym i układem krążenia.

Obszary wymiany energii

Obszary (porty) wymiany energii (trzeciorzędny system) są malutkimi, przypominającymi pory, ośrodkami energii z bardzo prostymi funkcjami. Można je przyrównać do milionów malutkich porów i włosów pokrywających skórę ludzkiego ciała. Ich podstawową funkcją jest absorbowanie i uwalnianie energii, a na wyższym poziomie także jej wykrywanie. Cała powierzchnia skóry jest w niedużym stopniu pokryta tymi porami, lecz największa ich koncentracja występuje tylko na kilku głównych obszarach ciała.

  1. Część spodnia stóp
  2. Część spodnia dłoni
  3. Kanał nosowy i płuca
  4. Wargi, jama ustna i język
  5. Genitalia

Ręce i stopy są największymi przewodnikami energii do ciała i przez to zawierają największą koncentrację portów wymiany energii. Co za tym idzie, są one najważniejszymi obszarami do stymulacji, rozwoju i uwrażliwiania na działania świadomości, podczas wczesnych ćwiczeń rozwojowych.

Ośrodki magazynowania energii

Ludzkie ciało energetyczne ma trzy główne ośrodki magazynowania energii (witalności), gdzie różnego typu energie są zbierane i magazynowane. Różnią się one w znacznym stopniu od podstawowych centrów energetycznych (głównych czakr), z którymi dzielą ten sam ogólny obszar, chociaż można powiedzieć, że są energetycznie wzajemnie związane.

Pod-brzuszePod-sercePod-brew
Pozycja
Pomiędzy pępkiem a spojeniem łonowym, około 5 cm w głąb ciała przeciętnego rozmiaru
Pozycja
Środek klatki piersiowej przy podstawie mostka, 5 cm w głąb ciała
Pozycja
Pomiędzy krawędziami oczodołów na środku łuku brwiowego, 5 cm w głąb ciała przeciętnego rozmiaru
Funkcja
Magazynowanie surowej energii witalnej
Funkcja
Magazynowanie surowej energii emocjonalnej
Funkcja
Magazynowanie surowej energii mentalnej i psychicznej

Spośród tych trzech ośrodków magazynowania, najważniejszym i najbezpieczniejszym do aktywnego napełniania jest pod-brzuszny ośrodek magazynowania. Wszystkie trzy ośrodki magazynowania są wzajemnie połączone. Kiedy ośrodek pod-brzuszny jest napełniony, to automatycznie napełnia się ośrodek pod-sercowy. Kiedy napełniony jest pod-sercowy ośrodek magazynowania, to napełnia się pod-brwiowy. Więc kiedy energia jest kierowana wyłącznie do ośrodka pod-brzusznego, oba wyższe centra ponad nim są w tym samym czasie automatycznie napełniane.

Odkryłem, że bezpośrednie napełnianie któregokolwiek z tych dwóch wyższych ośrodków magazynowania jest bardzo nierozważną praktyką. Może to spowodować, jak pokazało mi doświadczenie, wiele negatywnych efektów. Może dokonać się destabilizacja ciała energetycznego i znacząco obniżyć ogólne poziomy energii. To nie tylko wstrzymuje rozwój, lecz może także mieć ujemne skutki odnośnie stabilności emocjonalnej, mentalnej i psychicznej. Napełnianie wszystkich ośrodków magazynowania jest długotrwałą pracą. Regularne wznoszenie energii może zająć kilka miesięcy lub więcej , zanim poziomy energetyczne znacząco wzrosną. Ten powolny start jest głównie spowodowany zużyciem energii, która normalnie byłaby zmagazynowana, na wczesny rozwój energetyczny.

Trzeba podkreślić fakt, że nie trzeba całkowicie napełnić pod-brzusznego ośrodka magazynowania zanim energia zacznie przepływać w pod-sercowy bądź pod-brwiowy ośrodek. Kiedy ośrodek pod-brzuszny jest rozwijany i napełniany, odpowiednio przygotowana energia jest odprowadzana do pozostałych dwóch wyższych ośrodków automatycznie. Jeżeli stosowane są procedury zamieszczone w tym podręczniku, wszystkie trzy ośrodki magazynowania będą się napełniały i rozwijały równocześnie, naturalnie i w odpowiednio zrównoważony sposób, a w przypadku długotrwałego rozwój ciała energetycznego, równowaga jest wyjątkowo ważna.

Niestety, nie ma żadnej prostej i szybkiej drogi w używaniu systemu NEW. Jeżeli pragniesz posiadać psychiczne zdolności, co jest często oczekiwane, ćwicz regularnie medytację transową i pracuj codziennie nad napełnianiem swojego ośrodka pod-brzusznego i używaniem pozostałych obiegów energii opisanych w tym podręczniku. Spraw, aby medytacja transowa i wznoszenie energii stały się częścią twojego codziennego życia, a twoje ciało energetyczne bezpiecznie i progresywnie rozwinie się w naturalny, zrównoważony i zdrowy sposób. Jakiekolwiek uśpione zdolności psychiczne zaczną się ujawniać, kiedy będą gotowe i kiedy powstaną uwarunkowania energetyczne, które na nie pozwalają.

Teoretycznie dobrym pomysłem może wydawać się praca jedynie na centrach wyższego rzędu, jeżeli chcemy rozwinąć zdolności psychiczne, jednak takie postępowanie może rodzić wiele potencjalnych problemów. Można tego uniknąć przygotowując najpierw ośrodki drugorzędne, przez co ogólny postęp będzie zawsze dużo szybszy.

 

poprzedni artykuł                    następny artykułˆˆˆ góra


Copyright © 2001-2013 Portal AstralDynamics, Wszelkie prawa zastrzeżone
Uwaga: Redakcja AD nie ponosi odpowiedzialności za opinie użytkowników przedstawione na forum.
Mapa strony, Ostatnio szukane, Powered by Vegan CMS, Pozycjonowanie stron, Design by halley
Liczba osób na czacie: - Wejdź na czat